ἄ-σακτος

[368] ἄ-σακτος, nicht fest getreten, locker, Xen. Oec. 19, 11, γῆ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 368.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: