ἄ-σβεστος

[369] ἄ-σβεστος, unausgelöscht, unauslöschlich, unvertilgbar, unvergänglich, unaufhörlich; fem. ἀσβέστη φλόξ Iliad. 16, 123, vgl. Scholl. Aristonic. u. Herodian.; φλογὶ ἀσβέστῳ 17, 89; μένος 22, 96; κλέος Od. 4, 584. 7, 333; γέλως Iliad. 1, 599 Od. 8, 326. 20, 346; βοὴ ἄσβεστος Iliad. 11, 50. 500. 530. 13, 169. 540. 16, 267, vgl. Aristoph. Pac. 1287; κλέος Simon. (VII, 251); πῦρ Pallad. 10 (IX, 167); ἀκτίς Pind. I. 3, 60; πόρος Aesch. Prom. 530. Als subst., , sc. τίτανος, ungelöschter Kalk, Sp.; sc. λίϑος, Asbest, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: