ἄ-σκυλτος

[372] ἄ-σκυλτος, nicht zerrissen, nicht gequält, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: