ἄ-σμηκτος

[372] ἄ-σμηκτος, nicht abgerieben, ungekämmt, Pherecrat. bei Poll. 2, 35 neben ἀπαράλεκτος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: