ἄ-σπειστος

[373] ἄ-σπειστος, durch kein Opfer zu versöhnen, unerbittlich, wie ἄσπονδος, ἔχϑρα, Suid.; ἀνίδρυτος, ἄμικτος Dem. 25, 52; vgl. Plut. Num. 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 373.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: