ἄ-σπορος

[374] ἄ-σπορος, unbesäet, ohne Saat, χώρα Dem. 19, 123; Plut. Cor. 12; Luc.; τὰ ἄσπορα Agath. 37 (VI, 79).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: