ἄ-σπουδος

[374] ἄ-σπουδος, ohne Anstrengung, Ggstz σπουδαῖος Eupol. B. A. p. 453.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: