ἄ-στοργος

[376] ἄ-στοργος, ohne Liebe zu den Jungen, πρὸς τὰ ἔκγονα Ath. XIV, 655 a; übh. grausam, Theocr. 17, 43; ϑάνατος Leon. Al. 41 (VII, 662).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: