ἄ-στῡλος

[379] ἄ-στῡλος, οἶκος, ohne Säulen, Leon. Tar. 64 (VII, 648); auch ἀ-στύλωτος, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: