ἄ-σῑτος

[370] ἄ-σῑτος, ohne Essen, nüchtern; κεῖτ' ἄρ' ἄσιτος ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος Od. 4, 788; καὶ ἄποτος Soph. Ai. 317; O. C. 350; Plat. Phaedr. 259 c; Xen. öfter, u. Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: