ἄ-σῡλον

[379] ἄ-σῡλον, τό, das Asyl, Zufluchtsort, Freistätte, Pol.; Dion. Hal. Neutr. von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: