ἄ-τερπνος

[385] ἄ-τερπνος, Ibyc. 8 bei E. M. p. 163 E. G. p. 98, nach Rheginischem Dialekt, = ἀτέρυπνος für ἄγρυπνος, schlaflos.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: