ἄ-τλᾱς

[387] ἄ-τλᾱς, αντος, nicht duldend, nicht wagend, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: