ἄ-τροπος

[389] ἄ-τροπος, 1) unwandelbar, ὕπνος, der ewige Schlaf, Theocr. 3, 49; eine der Parzen, die Unerbittliche, Hes. Th. 218 u. Folgde; Callim. Del. 11, von Delos, nicht mit dem Pflug gewendet, unbebaut. – 2) ungewandt, unschicklich, ἔπεα Pind. N. 7, 103.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 389.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: