ἄ-φορτος

[414] ἄ-φορτος, unbelastet, unbeschwert, ἀφόρτως χρῆσϑαι, ohne sich beschwert zu fühlen, Muson. bei Stob. serm. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: