ἄ-χροος

[420] ἄ-χροος, zsgz. ἄχρους (χρόα), farblos, αἰδώς Claud. 2 (IX, 139); ἀχρούστερος Arist. H. A. 7, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: