ἄ-χρῡσος

[420] ἄ-χρῡσος, ohne Gold, καὶ ἀνάργυρος Plat. Legg. III. 679 b; dah. arm, Ath. VI, 231 e; ohne Goldschmuck, γυνή Plut. de cup. div. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: