ἄ-ψηκτος

[421] ἄ-ψηκτος, nicht abgerieben; κόϑορνος, ungegerbt, Ar. Lys. 657; κόμαι, ungestriegelt, ungekämmt, Ap. Rh. 3, 50.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 421.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: