ἈΓή

[13] ἈΓή (ἄγνυμι), ἡ, Bruch, κωπῶν ἀγαῖσι, mit Bruchstücken von Rudern, Aesch. Pers. 417; πρὸς ἁρ-μάτων ἀγαῖς, beim Bruch der Wagen, Eur. Suppl. 715; κύματος Ap. Rh. 1, 554 u. 4, 941 für Gestade (αἰγια-λός); Wogenschlag, Ep. ad. 596 (VII, 699). – Uebtr. Pind. ἀγὰν διαπλέκει, er macht listige Windungen, P. 2, 82; Arat. Phaen. Ὄφεος ἀγή, von den Windungen der Schlange [].

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: