ἌΚανθα

[68] ἌΚανθα, (vgl. ἀκή), 1) Stachel, Dorn, πυκιναὶ βάτων ἄκανϑαι Theocr. 7, 140; ῥόδων Luc. hist. scr. 28; ἐχίνου Ath. IV, 135 a; mit Anspielung auf das Stachelschwein, Ep. ad. 76 (XI, 329). – 2) Distel, Od. 5, 328 (ἅπαξ εἰρημ.); – übh. mit Stacheln versehene Gewächse, z. B. ein ägypt. Baum Her. 2, 96. – 3) Rückgrat, bes. der Fische, Suid. ἄκ. ἡ ῥάχις τοῦ κήτους, vgl. Arat. Ph. 356; Antiphan. Ath. VIII, 339 a; der Schlangen Her. 2, 75; Theocr. 24, 32 u. a.; von Menschen Her. 4, 72, wie Hippocr.; auch Eur. Tr. 117; διπλῆ El. 495, der gekrümmte Rücken; ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνϑας Theocr. 24, 32. – 4) Spitzfindigkeiten, ἐκ τῶν βιβλίων ἐκλέγω ἀκ. Ath. VIII, 347 d. Vgl. ἄκανϑος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 68.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: