ἐάφθη

[699] ἐάφθη oder ἑάφϑη, Ableitung und Bedeutung ungewiß; bei Homer zweimal: Iliad. 13, 543 ἐκλίνϑη δ' ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ' ἀσπὶς ἑάφϑη καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής; Iliad. 14, 419 ἃς ἔπεσ' Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσιν. χειρὸς δ' ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ' αὐτῷ δ' ἀσπὶς ἑάφϑη καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. Gemeint in beiden Stellen ist wohl, daß der Schild auf den Gefallenen sank. Aristarch schrieb ἑάφϑη mit spir. asp. und leitete das Wort von ἕπεσϑαι ab, s. Scholl. Herodian. Iliad. 13, 543; Andere dachten an ἅπτω (vgl. Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφῆπται u. Aehnliches), Andre an ἐάω; s. Scholl. Iliad. 14, 419 Apoll. Lex. Hom. p. 61, 30 Epimer. in Cram. An. Ox. 1, 168, 14 La Roche Hom. Textkritik S. 230 Buttmann Lexik. 2, 138 Spitzn. Excurs. Iliad. 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 699.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: