ἐαρό-χροος

[698] ἐαρό-χροος, ἴασπις, frühlings-, d. i. grünfarbig, Orph. Lith. 264.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 698.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: