ἐβίσκος

[700] ἐβίσκος, , Eibisch, eine Art wilder Malven, Gal., auch ἰβίσκος geschrieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 700.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: