ἐγγραυλίς

[701] ἐγγραυλίς, ίδος, ἡ, ein kleiner Fisch, sonst ἐγκρασίχολος, Schol. Ar. Equ. 642; Ael. H. A. 8, 18; ἐγγραύλεις steht Opp. Hal. 4, 470, dessen Schol. auch die Form ἐγγραύλης, ὁ, hat.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: