ἐγγύθεν

[702] ἐγγύθεν, aus der Nähe; gew. – a) vom Orte; ἱσταμένη Il. 10, 508 u. öfter; τινί, nahe bei Einem, 17, 551; τινός, 11, 723; Theocr. 24, 20 u. sonst: αὐτὸς ἦν ϑνήσκοντος ἐγγύϑεν παρών Aesch. Ch. 839; σκοπεῖν Soph. Phil. 465; vgl. 652 u. Eur. I. A. 489; ὁρᾶσϑαι Plat. Soph. 236 a; ἰδεῖν Dem. 3, 9; παρεῖναι Soph. O. R. 1269; ἐλϑεῖν Il. 5, 72. 7, 219; προςελϑεῖν Plat. Polit. 289 d, wo, wie in vielen anderen Stellen, die Rücksicht auf die Bewegung von einem nahen Orte her fast ganz verschwindet; ἐγγύϑεν ποδός Eur. Ion 612; Ggstz von πόῤῥωϑεν, Plat. Theaet. 165 d u. öfter; προςελϑόντες ἐγγύϑεν Polit. 289 d. – b) von der Zeit, nahe bevorstehend, wie man Il. 18, 133 ἐπεὶ φόνος ἐγγύϑεν αὐτῷ erkl.; vgl. 19, 409; obwohl auch hier an eine örtliche Nähe gedacht werden muß.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 702.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: