ἐγκατόεις

[706] ἐγκατόεις, κεκρύφαλος, Eingeweide enthaltend, Nic. Th. 580.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: