ἐγ-γλωττο-τυπέω

[701] ἐγ-γλωττο-τυπέω, mit der Zunge schlagen, abdreschen, At. Equ. 782.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: