ἐγ-γυαλίζω

[701] ἐγ-γυαλίζω (γύαλον), fut. ἐγγυαλίξω, in die (hohle) Hand geben, einhändigen; σκῆπτρόν τινι, Il. 1, 98; τιμήν, κῦδος, κράτος u. ähnl., 1, 353. 2, 436; auch τινά τινι, Jemanden in des Andern Schutz geben, Od. 16, 66; λίϑον τινί, Hes. Th. 485; auch Pind. I. 7, 43 u. sp. D., wie Ap. Rh. 1, 489.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: