ἐγ-γυητός

[702] ἐγ-γυητός, ή, όν, verdürgt, verlobt, stets von der Frau; ἐγγυητή Dem. 59, 60; Sp.; im Ggstz der ἑταί. ρα Is. 3, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 702.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: