ἐγ-καθ-έζομαι

[703] ἐγ-καθ-έζομαι, darin sitzen, sich darin lagern; partic. abs., Thuc. 3, 1. 4, 2; ἐν τῇ γῇ D. Hal. 9, 62; sich darauf-, hineinsetzen, εἰς τὸν ϑᾶκον ἐγκαϑεδεῖται Ar. Ran. 1523; – Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 703.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: