ἐγ-καθ-ίζω

[703] ἐγ-καθ-ίζω (s. ἵζω), darauf setzen; εἰς τὸν ϑρόνον τινά, Plat. Rep. VIII, 553 c, wie im med., ἐγκαϑιζόμενος ἐς ϑρόνον, sich darauf setzend, Her. 5, 26; vgl. Ar. Eccl. 23; darin aufstellen, ἐγκαϑίσαι ἄγαλμα Poll. 1, 11; vgl. ναῷ Κύπριδος ἐγκαϑίσατο (v. l. ἐγκαϑείσατο) Ἔρωτα Eur. Hipp. 31; ἐνεκάϑισε στρατιὰν ἐν τοῖς τόποις, ließ es sich lagern, Pol. 16, 37, 4; – intrans., daraufsitzen, ϑρόνῳ Pind. P. 4, 153, wie Poll. 1, 209.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 703.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: