ἐγ-καινίζω

[704] ἐγ-καινίζω, erneuern, einweihen, LXX., N. T.; ἄγαλμα ἐγκαινίσαι τῷ ϑεῷ Poll. 1, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 704.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: