ἐγ-καναχάομαι

[704] ἐγ-καναχάομαι, dep. med., ἐγκαναχήσατο κόχλῳ, blies auf der Muschel, Theocr. 9, 27.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 704.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: