ἐγ-καρτερέω

[705] ἐγ-καρτερέω, in, bei Etwas aushalten, ausdauern, τινί, z. B. ἀλγηδόσι, Plut. de mul. virt. (Micca) p. 281; τῷ σιωπᾶν, er blieb beim Schweigen, Demetr. 38, u. öfter; πρὸς δίψαν Gryll. 4; – τί, Etwas aushalten, standhaft ertragen, ϑάνατον Eur. Herc. Fur. 1331; Andr. 261; ἃ ἔγνωτε, standhaft dabei bleiben, es festhalten, Thuc. 2, 61; Xen. Mem. 2, 6, 22, standhaft sein, an sich halten, sich enthalten; μὴ ποιεῖν τι, Etwas zu thun, Plut. Agesil. 11; abs., sich des Essens enthalten, sich zu Tode hungern, D. Sic. 17, 118; – ἐγκαρτερητέον, man muß darauf bestehen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: