ἐγ-κατα-βιόω

[705] ἐγ-κατα-βιόω (s. βιόω), sein Leben bei Etwas zubringen; ἐγκαταβιῶσαι Plut. an seni 1; ταῖς συμφοραῖς ἐγκαταβιῶναι Agis 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika