ἐγ-κατα-γέλαστος

[705] ἐγ-κατα-γέλαστος, = καταγ., welches Bekk. Aesch. 3, 76 hergestellt hat.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika