ἐγ-κατα-κλίνω

[705] ἐγ-κατα-κλίνω, darin niederlegen; Ar. Plut. 620. – Pass., ἐγκατακλιϑῆναι, sich darin lagern; τινί, Ar. Av. 121; Plut. Gryll. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika