ἐγ-κατα-κοιμάομαι

[705] ἐγ-κατα-κοιμάομαι, dep. pass., darin schlafen, Her. 8, 134.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika