ἐγ-κατα-λέγω

[705] ἐγ-κατα-λέγω, mit hinein, dazu lesen, sammeln; πολλαὶ στῆλαι καὶ λίϑοι ἐγκατελέγησαν, zum Mauerbau, Thuc. 1, 93; dazu zahlen, rechnen, ταύτην ταῖς ἄλλαις τέχναις Luc. Parasit. 3; Sp.; εἴς τινας, D. Cass. 43, 47; werben, ausheben, Ep. ad. (XI, 265); – aor. syncop. ἐγκατέλεκτο, lag darauf, Ap. Rh. 4, 431.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika