ἐγ-κατα-σβέννῡμι

[706] ἐγ-κατα-σβέννῡμι (s. σβέννυμι), darin auslöschen, μέχρις ἂν ὥςπερ πῦρ ἐγκατασβεσϑῇ Plut. Gryll. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika