ἐγ-κατα-στοιχειόω

[706] ἐγ-κατα-στοιχειόω, mit den ersten Elementen, Anfängen einpflanzen. Plut. Lyc. 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika