ἐγ-κατα-σφάζω

[706] ἐγ-κατα-σφάζω, darin schlachten; Plut. Dem. 31 τῷ κόλπῳ τὸν υἱόν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika