ἐγ-κατα-τίθημι

[706] ἐγ-κατα-τίθημι (s. τίϑημι), darin nieder-, hineinlegen, πάντα ἐν Πρωτεῖ φύσις ἐγκατέϑηκεν Orph. H. 24, 6. Häufiger im med., für sich hineinlegen, sich umlegen; ἱμάντα κόλπῳ Il. 14, 219. 223; γλυφίδας νευρῇ Ap. Rh. 3, 282; a. sp. D.; übertr., τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτϑετο τέχνῃ, er fertigte das Weihgeschenk durch seine Kunst, Od. 11, 614, die Schol. einfacher τελαμῶνι τέχνην; womit 23. 223 zu vgl., ἄτην οὐ πρόσϑεν ἑῷ ἐγκάτϑετο ϑυμῷ, er hatte sie nicht erwogen, wie sonst βάλλεσϑαι ἐνὶ φρεσίν; Hes. σὺ ταῠτα ἐνικάτϑεο ϑυμῷ O. 27, d. i. nimm es dir zu Herzen; u. eigtl., τεῷ ἐνικάτϑεο οἴκῳ, lege es im Hause nieder, zum Aufbewahren, O. 625. Vgl. noch οὔασι δεξάμενοι στέρνοις ἐγκατέϑεντο Simon. 98 (App. 83); ὅκα φρεσὶν ἐγκατάϑοιτο βουλάν Theocr. 17, 14; auch εἰς τὸν νοῠν , D. Cass. 45, 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika