ἐγ-κατ-αριθμέω

[706] ἐγ-κατ-αριθμέω, mit dazu zählen; Clem. Al.; τοῖς γυμνάσμασιν Hermogen. progymn. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: