ἐγ-κεντρίζω

[707] ἐγ-κεντρίζω, 1) anfachen, anspornen, LXX. – 2) in einen Spalt einstecken, pfropfen, von Bäumen, Theophr., Ath. XIV, 653 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 707.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: