ἐγ-κισσάω

[708] ἐγ-κισσάω, schwanger werden u. ein heftiges Gelüst wonach empfinden, LXX., s. simpl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 708.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: