ἐγ-κλύζω

[708] ἐγ-κλύζω, 1) inwendig ausspülen mit einem Klystier, Medic.; D. Sic. 1, 91. – 2) Einem ein Klystier beibringen, τινί, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 708.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: