ἐγ-κοιμήτωρ

[709] ἐγ-κοιμήτωρ, ορος, der darauf schläft, bei Poll. 10, 123. = ἐνευνητήρ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 709.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: