ἐγ-κοιτάς

[709] ἐγ-κοιτάς, άδος, ἡ, ἀκρώρειαιϑηρῶν ἀγραύλων, zum Lager dienend, Ep. ad. 398 (VII, 626).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 709.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: