ἐγ-κολεήσατο

[709] ἐγ-κολεήσατο, Suid., Hesych., u. ἰγκουλεήσατο, Zon., er steckte das Schwerdt in die Scheide.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 709.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: